منابع اطلاعاتی سبدگردان

منابع داخلی

سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت فن آوری بورس تهران
سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران
شرکت بورس کالای ایران
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران
خبرگزاری‌های داخلی

منابع خارجی

www.lme.com
www.kitco.com
www.kitcometals.com
www.bloomberg.com
www.methanex.com